Voor de dienst van zondagmorgen 7 juni zijn er werkjes voor de kinderen en ook vragen bij de preek.

Vragen bij de preek van 7 juni       Code menti.com: 774526

Puzzelblad zondag 7 juni 2020

Knutselblad zondag 7 juni 2020