De Commissie van Beheer heeft het volgende nieuwe sleutelplan opgesteld.

Sleutelplan NGK de Morgenster. CvB