Rouwkaart dhr. Zielhuis

Beste gemeenteleden,Afgelopen maandag 29 mei is heel plotseling onze br. Wim Zielhuisoverleden. Jarenlang heeft hij onze gemeente gediend in de begeleidingvan de zondagse erediensten. We zijn erg gezegend geweest met zijntalent. Ons meeleven is bij zijn vrouw, de kinderen, klein enachterkleinkinderen. Aankomende zaterdag 3 juni is er gelegenheid totcondoleren van 12:45 tot 13:30. De afscheidsdienst zal gehouden wordenvan 13:45 tot 14:45 en aansluitend is de teraardebestelling om 15:00 opbegraafplaats de Bovenheigraaf in Wezep. Aangehecht aan dit berichtvindt u de rouwbrief waarin alle praktische informatie rustig na telezen is.In Christus verbonden,Ds. Cor-Jan van Rhijn.