De catechisatie voor de 12 jarigen is niet op maandagavond maar op dinsdagavond!