Voor de dienst van zondagmorgen 28 juni. Er zijn puzzels en ook een vragenblad voor bij de preek.

Handelingnen 4 vers 32 tot 5 vers 11 Annanias en Saffira werkbladen