Welkom

De Morgenster is een door het Woord van God en de Geest bezielde gemeente die zich biddend afhankelijk weet van God;

– een gemeente waar ieder het verlangen heeft God en de naaste lief te hebben;
– een gemeente met hart voor iedereen, maar in het bijzonder voor de jonge generaties;
– een gemeente die het evangelie van het Koninkrijk deelt met de wereld om haar heen;
– een gemeente die zich dienstbaar opstelt in haar omgeving.

LEES MEER

Kom ons bezoeken

Aankomende diensten & activiteiten

Kerkdienst ds. J.M. de Groot

3 december : 09:30 - 10:30

Kerkdienst ds. J.M. de Groot (avondmaal)

10 december : 09:30 - 10:30

Uitgelicht

Van Commissie van Beheer

november 21st, 2023|0 Reacties

Naar de kerk in de winter: We zijn ons alweer een tijdje aan het voorbereiden op de winterperiode. Na wat rekenwerk, aanpassen van het energiecontract en bekijken van maatregelen zijn we tot een conclusie gekomen.

Laatste berichten

Ik, Jezus, heb mijn engel gestuurd om jullie deze dingen bekend te maken voor de gemeenten. Ik ben de telg van David, zijn nakomeling, de stralende morgenster.

Openbaringen 22:16

Ons vertrouwen in de woorden van de profeten is daardoor alleen maar toegenomen. U doet er goed aan uw aandacht altijd daarop gericht te houden, als op een lamp die in een donkere ruimte schijnt, totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw hart.

2 Petrus 1:19

Ik geef hem macht, zoals mijn Vader die aan mij heeft gegeven. En ik zal hem ook de morgenster geven.

Openbaringen 2:28