Welkom

De Morgenster is een geloofsgemeenschap van christenen. Wij zijn de Here dankbaar dat Hij ons bij elkaar heeft gebracht. Hij komt met Woord en Geest naar ons toe. Wij mogen daar in dankbaarheid op antwoorden. We willen de Here alle eer geven die Hem toekomt. Hij staat centraal in onze gemeente. We willen ons laten leiden door verzoeningswerk van de Here Jezus en de werking van de Heilige Geest.

Dit willen we graag met anderen delen, ook met jou!

LEES MEER

INFO OVER WIJZIGING KERKDIENSTEN I.V.M. HET CORONA VIRUS ZIE ONDER ‘LIVE’

Opgaveformulier bezoeken kerkdienst
“Hij wil je innerlijk vernieuwen. Zodat we weer meer op Hem gaan lijken, naar wiens beeld we geschapen zijn.”
Het gevaar van het the-ma discipelschap is dat je je al heel gauw gaat afvragen: ‘wat moet ik allemaal doen om een goede discipel, een goe-de leerling van Jezus te zijn?’ Aan het doen gaat iets heel belangrijks vooraf: het zijn. Hoe ben je? Wat is je gezind-heid
Ik bid niet alleen voor hen, maar voor allen die door hun verkondiging in Mij geloven. 21 Laat hen allen één zijn, Vader. Zoals u in Mij bent en Ik in U, laat hen zo ook in Ons zijn, opdat de wereld gelooft dat U Mij hebt gezonden.
Download Themaboekje 2019
Kom ons bezoeken

Aankomende diensten & activiteiten

Woensdaguitzending

30 september : 19:00 - 19:30

Kerkdienst ds. J.M. de Groot

4 oktober : 09:30 - 10:30

Woensdaguitzending

7 oktober : 19:00 - 19:30

Uitgelicht

Laatste berichten

Ik, Jezus, heb mijn engel gestuurd om jullie deze dingen bekend te maken voor de gemeenten. Ik ben de telg van David, zijn nakomeling, de stralende morgenster.

Openbaringen 22:16

Ons vertrouwen in de woorden van de profeten is daardoor alleen maar toegenomen. U doet er goed aan uw aandacht altijd daarop gericht te houden, als op een lamp die in een donkere ruimte schijnt, totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw hart.

2 Petrus 1:19

Ik geef hem macht, zoals mijn Vader die aan mij heeft gegeven. En ik zal hem ook de morgenster geven.

Openbaringen 2:28