IN VERBAND MET GROTE DRUKTE IS DE VIDEOSTREAM TE VOLGEN VIA DE ONDERSTAANDE KNOP IN PLAATS VAN RECHTSTREEKS OP DE WEBSITE

DIENST LIVE VOLGEN

Dienst Meekijken of Meeluisteren

De video stream zal automatisch starten wanneer de kerkdienst begint. Om mee te luisteren zonder beeld, klik op de knop hieronder.

Gezamenlijke dienst in het Noorderlicht? Klik op de onderstaande knop op mee te kijken.

Mocht dit niet lukken dan via www.kerkdienstgemist.nl

Noorderlicht Dienst Meekijken

In verband met het corona-virus zullen de kerkdiensten gehouden worden zonder dat de gemeente daarbij aanwezig is. Wij starten 19 juli met kerkdiensten waar maximaal 100 gemeenteleden bij aanwezig mogen zijn. Elke keer zullen er twee wijken uitgenodigd worden. De avonddiensten zijn zoals de afgelopen maanden zonder gemeente. Tijdens de diensten zullen we niet zingen. 
Onze kerkdiensten kunnen online worden gevolgd op www.ngk-wezep.nl en voor degenen die gebruik maken van kerktelefoon, via de kerktelefoon. U wordt van harte uitgenodigd om de kerkdiensten op deze manier te volgen.
Verder kunt u uw bijdrage voor de collecte over te maken op bankrekening van de Nederlands Gereformeerde Kerk Wezep,
met bankrekeningnummer NL92 RABO0 370 201 906.

Liturgie morgendienst

Liturgie 5 juli 9:30 Ds. Cor-Jan van Rhijn (kerkdienst zonder gemeente)

Welkom en mededelingen
Zingen: Vluchtkerk – Met Open armen
Stilte
Gezongen Votum en Groet: Opw. Kids 326
Leefregel
Zingen: Opw. 427
Gebed
Zingen: Opw kids 213
Schriftlezing: Gelijkenis van de Zaaier Lucas 8: 4-8 (Bijbel in Gewone Taal)
Zingen: Opw. 713
Verkondiging
Zingen: De kerk van alle tijden
Afscheid kinderen groep 8 van de bijbelklas
Filmpje, Afscheid
Zingen: Ik wens jou van Trinity
Danken/Voorbede
Collecte: Blessings van Laura Story
Zingen: Herstel mijn eerste liefde
Zegen
Zingen: Opw. 793

Liturgie middagdienst/avonddienst

Liturgie 5 juli 19:00 Ds. J.M. de Groot  (kerkdienst zonder gemeente)

Voorzang: Psalm 36:2
Votum en zegengroet
Zingen: Palm 68:7
Gebed
Zingen: Opwekking 71
Schriftlezing: Johannes 5:24-29
Tekstlezing: Zondag 19
Zingen Gezang 442
Preek
Zingen: Opwekking 585
Gebed
Geloofsbelijdenis lezen
Zingen Gezang 300:1,6
Zegen
Collecte

Voorgaande Diensten

Voorgaande Diensten (audio)

Kom ons bezoeken

Kom in contact