IN VERBAND MET GROTE DRUKTE IS DE VIDEOSTREAM TE VOLGEN VIA DE ONDERSTAANDE KNOP IN PLAATS VAN RECHTSTREEKS OP DE WEBSITE

DIENST LIVE VOLGEN

Dienst Meekijken of Meeluisteren

De video stream zal automatisch starten wanneer de kerkdienst begint. Om mee te luisteren zonder beeld, klik op de knop hieronder.

Gezamenlijke dienst in het Noorderlicht? Klik op de onderstaande knop op mee te kijken.

Mocht dit niet lukken dan via www.kerkdienstgemist.nl

Noorderlicht Dienst Meekijken

Het kabinet heeft op 12 maart 2020 maatregelen aangekondigd in de strijd tegen het Corona-virus. Deze maatregelen zijn gebaseerd op advies van het RIVM. Eén van die maatregelen is dat bijeenkomsten met meer dan 100 personen in heel Nederland worden afgelast.
De kerkenraad heeft eveneens op 12 maart 2020 besloten dat ook onze gemeente het RIVM in dezen volgt.
De kerkdiensten van aanstaande zondag tot en met ? zullen worden gehouden zonder dat de gemeente daarbij aanwezig is. Iedere week zal de situatie opnieuw worden beoordeeld. Vindt er een wijziging plaats in dit beleid, dan zullen wij u daarover tijdig informeren. Updates kunt op deze website verwachten.

Onze kerkdiensten kunnen online worden gevolgd op www.ngk-wezep.nl en voor degenen die gebruik maken van kerktelefoon, via de kerktelefoon. U wordt van harte uitgenodigd om de kerkdiensten op deze manier te volgen.

Verder kunt u uw bijdrage voor de collecte over te maken op bankrekening van de Nederlands Gereformeerde Kerk Wezep,

met bankrekeningnummer NL92 RABO0 370 201 906.

Liederen woensdaguitzending en liturgie morgendienst

Liederen woensdaguitzending 27 mei 19:00

Liturgie 24 mei 9:30 Ds. C.J. van Rhijn avondmaal (kerkdienst zonder gemeente)

Ps. 84: 1,2,6
Stilte/Votum/Groet
Taizé, Iedere nacht…
Leefregel: Lc. 12: 22-34
Ps. 19: 1,4
Gebed
Lz. Joh. 15: 18-16:4
Opw. 714
Verkondiging
PVN 16
Formulier
Gebed
Communie
Lz.Joh. 19: 28-37/ Joh. 6: 32-35
Gz. 444: 1,2
Danken/voorbede
Sela, mijn herder
Zegen
Collecte

Liturgie middagdienst/avonddienst

Liturgie avonddienst 24 mei 19:00 Ds. J.M. de Groot  (kerkdienst zonder gemeente)

Voorzang: Gezang 434:1,5
Votum en zegengroet
Zingen: Psalm 72:1,6
Gebed
Schriftlezingen: Matteus 5:10-12
Matteus 10:22-23
1 Petrus 4:8-19
Zingen: Psalm 145:1,2
Tekst: Zondag 12
Preek
Zingen: Opwekking 705
Gebed
Geloofsbelijdenis zingen GKB 161 Heer U bent mijn leven
Zegen
Zingen NLB 416 Ga met God
Collecte

Voorgaande Diensten

Voorgaande Diensten (audio)

Kom ons bezoeken

Kom in contact