IN VERBAND MET GROTE DRUKTE IS DE VIDEOSTREAM TE VOLGEN VIA DE ONDERSTAANDE KNOP IN PLAATS VAN RECHTSTREEKS OP DE WEBSITE. 

DIENST LIVE VOLGEN

Vanwege de hoge energiekosten worden onze diensten
van 8 januari tot en met 26 maart gehouden in Noorderlicht, Mariënrade 1

Januari: 11:00 uur
Februari: 9:00 uur
Maart: 11:00 uur

Alle middagdiensten ook in Noorderlicht

Dienst Meekijken of Meeluisteren

De video stream zal automatisch starten wanneer de kerkdienst begint. Om mee te luisteren zonder beeld, klik op de knop hieronder.

Gezamenlijke dienst in het Noorderlicht? Klik op de onderstaande knop op mee te kijken.

Mocht dit niet lukken dan via www.kerkdienstgemist.nl

Noorderlicht Dienst Meekijken

Onze kerkdiensten kunnen online worden gevolgd op www.ngk-wezep.nl en voor degenen die gebruik maken van kerktelefoon, via de kerktelefoon. 
Verder kunt u uw bijdrage voor de collecte over te maken op bankrekening van de Nederlands Gereformeerde Kerk Wezep,
met bankrekeningnummer NL92 RABO0 370 201 906. Tijdens de dienst kunt u ook uw bijdrage voor de collecte geven m.b.v. de Scipio-app

Liturgie
morgendienst

Liturgie 5 februari 9:00uur in Noorderlicht. Ds. Jan Michiel de Groot

Voorzang: Opwekking 464
Votum en zegengroet
Zingen: Psalm 99:1,2,8
Wetslezing Galaten 5:13-25
Zingen: Opwekking 770
Gebed
Kindermoment
Kinderlied: Mijn God is zo groot
Schriftlezingen: Ezechiël 10
Zingen: Psalm 80:1,2,6,7
Preek
Zingen: Opwekking 727
Gebed
Collecte
Zingen: Gezang 457
Zegen
3 x amen

Liturgie 
middagdienst

Liturgie 5 februari 16:30 Ds. Cor-Jan van Rhijn  in Noorderlicht

Ps. 100
Stilte/Votum/Groet
Gz. 399: 1,2
Gebed
Zingen: Ps. 72: 1,6
Lz. Mt. 28: 16-20; Joh. 14: 15-31/HC vr&a 47 + vr&a 52
Zingen: Sela, U bent hier.
Verkondiging
Luisterlied: Sela, Bid met mij.
Danken/Voorbede
Aandacht voor de Collecte
Geloofsbelijdenis
Zingen: Gz. 392: 1,2,3,
Zegen
3x gezongen amen

Voorgaande Diensten

Voorgaande Diensten (audio)

Kom ons bezoeken

Kom in contact