Dienst Meekijken of Meeluisteren

De video stream zal automatisch starten wanneer de kerkdienst begint. Om mee te luisteren zonder beeld, klik op de knop hieronder.

Gezamenlijke dienst in het Noorderlicht? Klik op de onderstaande knop op mee te kijken.

Noorderlicht Dienst Meekijken

Liturgie morgendienst

Liturgie morgendienst 23 februari 9:30 Br. S. Zielman

Mededelingen
Voorzang: LvdK Gezang 444 vers 1 en 2 (Grote God wij Loven U)
Votum en groet
Zingen: Psalm 103 vers 1 en 2 (DNP)
Gods wil voor ons leven: Romeinen 8 vers 12 t/m 18
Zingen: Opwekking 462 (Aan uw voeten Heer)
Gebed: Onze Vader
Kindermoment: OverWinnen
Kinderlied: Joh. de Heer 889 vers 1 en 2 (Stil maar wacht maar)
Schriftlezing: Marcus 10 vers 32 t/m 45
Schriftlezing: Mattheus 28 vers 16 t/m 18
Zingen: Psalm 75 vers 5 (DNP)
Preek: Met Jezus op de troon
Zingen: LvdK Gezang 442 vers 1 en 2 (Jezus ga ons voor)
Gebed en voorbeden
Collecte
Zingen: Opwekking 354 (Glorie aan God)
Zegen(bede)

Liturgie middagdienst

Liturgie middagdienst 23 februari 16:30 Ds. G.J. van Harten in Noorderlicht

Voorgaande Diensten

Voorgaande Diensten (audio)

Kom ons bezoeken

Kom in contact