Loading...
Livestream 2018-01-19T18:47:21+00:00

Dienst Meekijken of Meeluisteren

De video stream zal automatisch starten wanneer de kerkdienst begint. Om mee te luisteren zonder beeld, klik op de knop hieronder.

Gezamenlijke dienst in het Noorderlicht? Klik op de onderstaande knop op mee te kijken.

Noorderlicht Dienst Meekijken

Liturgie morgendienst

Liturgie morgendienst 21 januari 2018 9:30 Ds. J.M. de Groot

Voorzang: Psalm 133
Votum en zegengroet
Zingen: Psalm 92:1,2,3,7,8
Wetslezing
Zingen: Psalm 84:6
Gebed
Schriftlezing: Efeziërs 4:1-13
Zingen: Opwekking 194
Tekst: Efeziërs 4:14-16
Preek
Zingen: Gezang 303:1,2,5
Avondmaalsformulier 4
Zingen: Opwekking 249
Aan tafel: lezen dankzegging 1
Zingen Gezang 358:6
Gebed
Collecte
Zingen: Opwekking 378
Zegen
A

Liturgie middagdienst

Liturgie middagdienst 21 januari 2018 16:30 Ds. R. Meijer in Noorderlicht

Voorgaande Diensten

Voorgaande Diensten (audio)

Kom ons bezoeken

Kom in contact