Dienst Meekijken of Meeluisteren

De video stream zal automatisch starten wanneer de kerkdienst begint. Om mee te luisteren zonder beeld, klik op de knop hieronder.

Gezamenlijke dienst in het Noorderlicht? Klik op de onderstaande knop op mee te kijken.

Noorderlicht Dienst Meekijken

Liturgie morgendienst

Liturgie zondagochtend 11 augustus 2019  9:30, Br. J. van Raalte

 • Mededelingen
 • Zingen Opwekking 715
 • Votum en groet
 • Zingen: psalm 92: 1 en 3
 • Leefregels  Jesaja 58
 • Zingen psalm 40 : 3 en 4
 • Gebed:
 • Kinderlied Kids opwekking 160: Geven om een ander
 • Lezen: Mattheus 11: 28- 12: 9
 • Zingen: ELB: 185: 1
 • Preek
 • Zingen Opwekking 488
 • Gebed
 • Collecte
 • Zingen LB 481: 1-4
 • Zegen
 • Amenlied  LB: 456:3

Liturgie avonddienst

Liturgie middagdienst 11 augustus 2019 om 16:30, 

Gezamenlijke dienst in het Noorderlicht

Voorgaande Diensten

Voorgaande Diensten (audio)

Kom ons bezoeken

Kom in contact