Dienst Meekijken

Om mee te kijken, klik op de knop hieronder.

DIENST LIVE VOLGEN

Gezamenlijke dienst in het Noorderlicht? Klik op de onderstaande knop op mee te kijken.

Mocht dit niet lukken dan via www.kerkdienstgemist.nl

Noorderlicht Dienst Meekijken

Dienst Meeluisteren

Om mee te luisteren zonder beeld, klik op de knop hieronder.

Onze kerkdiensten kunnen online worden gevolgd op www.ngk-wezep.nl en voor degenen die gebruik maken van kerktelefoon, via de kerktelefoon. 
Verder kunt u uw bijdrage voor de collecte over te maken op bankrekening van de Nederlands Gereformeerde Kerk Wezep,
met bankrekeningnummer NL92 RABO0 370 201 906. Tijdens de dienst kunt u ook uw bijdrage voor de collecte geven m.b.v. de Scipio-app

Liturgie
morgendienst

Liturgie zondag 23 juni 9:30. Ds.  Charlie Lodewijk

Liturgie 
middagdienst

Liturgie zondag 23 juni 19:00 Ds. Jan Michiel de Groot

Voorzang: Psalm 63:1,2
Votum en zegengroet
Zingen: Psalm 150:1,2
Gebed
Zingen: Psalm 145:1,2
Schriftlezingen: 1 Kronieken 16:31-36
1 Kronieken 29:10-14
Openbaring 5:7-14
Tekst: Zondag 52 vr en antw 128
Zingen: Opwekking 43
Preek
Zingen: Opwekking 436
Gebed
Collecte
Geloofsbelijdenis lezen
Zingen: Gezang 317:1
Zegen
Zingen Gezang 317:2

Voorgaande Diensten

Voorgaande Diensten (audio)

Kom ons bezoeken

Kom in contact