Dienst Meekijken of Meeluisteren

De video stream zal automatisch starten wanneer de kerkdienst begint. Om mee te luisteren zonder beeld, klik op de knop hieronder.

Gezamenlijke dienst in het Noorderlicht? Klik op de onderstaande knop op mee te kijken.

Noorderlicht Dienst Meekijken

Liturgie morgendienst

Liturgie morgendienst 19 januari 9:30 Ds. J.M. de Groot (avondmaal)

Liturgie morgendienst 19 januari 2020

Voorzang: Gezang 14:1,3,5
Votum en zegengroet
Zingen: Psalm 149:1,5
Wetslezing Romeinen 15:1-7
Zingen: Opwekking 797
Gebed
Kinderlied ‘Je bent bijzonder’

Schriftlezing: Handelingen 27:13-26
Tekstlezing: Psalm 85
Zingen: Psalm 85:1,2
Preek
Zingen: Psalm 85:3,4
Formulier HA (GKv4)
Zingen ELB 302:1,2,3
Viering
Lezen Dankzegging 1 form 1
Zingen ELB 302:4
Gebed
Collecte
Zingen: Gezang 392:1,3,5
Zegen
3 X Amen

Liturgie middagdienst

Liturgie middagdienst 19 januari 16:30 Ds. C.J. van Rhijn (avondmaal)

PVN 84: 1,2,3
Stilte/Votum/Groet
ELB 7B: 1,2,5

Gebed
Gz. 118: 1,2
Lz. Js. 62: 1-5/Joh. 2: 1-12
Verkondiging
Zingen: Ps. 136: 1,2,3

Inl. H.A.
Opw. 599
Communie
Lz. Opb. 21: 1-4
Ps. 89: 1,6

Danken/Voorbede
Collecte

Gezongen GB: GKB 162
Zegen
3x Amen.

Voorgaande Diensten

Voorgaande Diensten (audio)

Kom ons bezoeken

Kom in contact