Loading...
Livestream 2018-06-09T17:16:59+00:00

Dienst Meekijken of Meeluisteren

De video stream zal automatisch starten wanneer de kerkdienst begint. Om mee te luisteren zonder beeld, klik op de knop hieronder.

Gezamenlijke dienst in het Noorderlicht? Klik op de onderstaande knop op mee te kijken.

Noorderlicht Dienst Meekijken

Liturgie morgendienst

Liturgie ochtenddienst Ds. Winter Doopdienst Floortje, 10 juni 2018 9:30

Voorzang: Opwekking 123
Votum en Groet
Zingen: Gezang 381: 1, 2
Leefregel: Romeinen 13: 1 – 10
Zingen: Gezang 381: 3, 4, 5
Dooponderwijs
Doopgebed
Zingen: Opwekking 599
Doopbediening
Zingen: Psalm 119: 28
Dankgebed
Zingen Kinderlied zie de zon (kinderen naar de bijbelklas)
Schrift –en Tekstlezing lezing: Marcus 1: 10 – 15
Preek
Zingen: Heer, u bent mijn leven
Dankgebed
Collecte
Slotzang Psalm 115: 6
Zegen
Amenlied Gezang 456: 3

Liturgie middag-/avonddienst

Liturgie avonddienst Ds. P.W.R. Krol 10 juni 2018 19:00

Welkom en een paar mededelingen
We zingen [staande]: Opw. 181 “Majesteit”
We belijden onze afhankelijkheid van God [staande] en God belooft ons zijn aanwezigheid [staande] We zingen: Opw. 125 “Heer, ik kom tot U”
We bidden om Gods hulp en zegen over deze dienst
We zingen 2 liederen [staande]:
554 “Mijn Verlosser leeft”
638 “Prijs Adonai”
We zingen: Opw. 764 “Zegenkroon”
Preek: over: “Wat als …?”
We zingen 2 liederen [staande]:
599 “Nog voordat je bestond”
585 “Er is een dag”
We danken God en vertellen Hem onze vragen en zorgen
Geloofsbelijdenis [met een filmpje] Inzameling van de gaven[ondertussen zingt de band een medley van Sela: “ Juicht van Jezus is Heer” ] We zingen: [staande] Opw. 710 “Zegen mij”
God geeft ons zijn zegen mee

Voorgaande Diensten

Voorgaande Diensten (audio)

Kom ons bezoeken

Kom in contact