IN VERBAND MET GROTE DRUKTE IS DE VIDEOSTREAM TE VOLGEN VIA DE ONDERSTAANDE KNOP IN PLAATS VAN RECHTSTREEKS OP DE WEBSITE. 

DIENST LIVE VOLGEN

Dienst Meekijken of Meeluisteren

De video stream zal automatisch starten wanneer de kerkdienst begint. Om mee te luisteren zonder beeld, klik op de knop hieronder.

Gezamenlijke dienst in het Noorderlicht? Klik op de onderstaande knop op mee te kijken.

Mocht dit niet lukken dan via www.kerkdienstgemist.nl

Noorderlicht Dienst Meekijken

Online bijbelklassen

Bijbelklassen groep 1-4
Bijbelklassen groep 5-8

Corona maatregelen na 19 januari 2022

De ochtenddiensten en middagdiensten zijn weer te bezoeken. U moet zich hiervoor opgeven. Er zullen maximaal 50 leden toegelaten worden. Zingen zal nog zeer beperkt plaatsvinden. Het dragen van een mondkapje is verplicht als u zich beweegt in de kerk. 

Probeer zoveel mogelijk online de dienst mee te beleven!

Onze kerkdiensten kunnen online worden gevolgd op www.ngk-wezep.nl en voor degenen die gebruik maken van kerktelefoon, via de kerktelefoon. U wordt van harte uitgenodigd om de kerkdiensten op deze manier te volgen.
Verder kunt u uw bijdrage voor de collecte over te maken op bankrekening van de Nederlands Gereformeerde Kerk Wezep,
met bankrekeningnummer NL92 RABO0 370 201 906.

Liturgie
morgendienst

Liturgie 16 januari 9:30 uur. Br. Sander Zielman (online)

1Mededelingen kerkenraad
2. Voorzang: Psalm 68:10 OB
3. Votum en groet
4. zingen/luisteren: Groot is uw trouw o HEER (Opwekking 123)
5. Gods wil voor ons leven: 1 Korinthe 10 6b-15
6. zingen/luisteren: Psalm 43 vers 3
7. Bidden: Onze Vader (samen hardop)
8. Bijbel lezingen:
8.1. Mattheus 3 vers 13-17 (tekst)
8.2. 1 Korinthe 10 vers 1-6
9. zingen/luisteren: Psalm 116 vers 1 en 6
10. Preek: Mijn geliefde kind in wie ik vreugde vind…
11. zingen/luisteren: Psalm 105: 5 (OB)
12. Dankgebed en voorbeden
13. zingen/luisteren: Houd vol (Opwekking 798)
14. Zegen
15. Collecte

Liturgie
middagdienst

Liturgie 16 januari 16:30. Br. Gerard de Hoop (online)

1. Welkom en mededelingen
2. Lied 1: Psalm 100: 1 – 4 (tref je in WMV in bijlage aan)
3. Votum en groet
Onze hulp en onze verwachting is in den Naam de HEER, die hemel en aarde gemaakt heeft.
Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God, onze Vader, en van Christus Jezus onze Here, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen
4. Lied 2: Ps. 103: 1 en 5 (te vinden op onze google drive)
5. Gebed
6. Schriftlezing: Marcus2: 1 – 12, tekst vers 5b
7. Lied 3: Ps.116: 1, 6 en 8 (ook te vinden op onze google drive, Nederland Zingt)
8. Preek
9. Lied 4: Heilig, heilig, heilig (tref je in WMV in bijlage aan)
10. Gebed
11. Geloofsbelijdenis
12. Slotlied 5: Lichtstad met uw paarlen poorten (tref je in WMV in bijlage aan)
13. Zegen
De HERE zegene en behoede u.
De HERE doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig.
De HERE verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.

Voorgaande Diensten

Voorgaande Diensten (audio)

Kom ons bezoeken

Kom in contact