IN VERBAND MET GROTE DRUKTE IS DE VIDEOSTREAM TE VOLGEN VIA DE ONDERSTAANDE KNOP IN PLAATS VAN RECHTSTREEKS OP DE WEBSITE

DIENST LIVE VOLGEN

Dienst Meekijken of Meeluisteren

De video stream zal automatisch starten wanneer de kerkdienst begint. Om mee te luisteren zonder beeld, klik op de knop hieronder.

Gezamenlijke dienst in het Noorderlicht? Klik op de onderstaande knop op mee te kijken.

Mocht dit niet lukken dan via www.kerkdienstgemist.nl

Noorderlicht Dienst Meekijken

VANAF 20 DECEMBER WEER 30 GEMEENTELEDEN TIJDENS DE MORGENDIENSTEN!  

In verband met het corona-virus zijn er beperkingen voor wat betreft de erediensten. Wilt u een morgendienst bijwonen dan dient u zich op te geven. Dit kan weer vanaf half december! Dit gaat niet meer per wijk. U kunt dus vanaf nu inschrijven voor elke ochtend dienst. Hierbij wordt het ‘wie het eerst komt, wie het eerst maalt’ en ‘vol = vol’ principe gehanteerd. Inschrijven kan van maandag tot en met vrijdag 18.00 uur voor de aankomende zondag, op de gebruikelijke manier. U ontvangt een bevestiging voor het wel of niet aanwezig kunnen zijn bij de dienst. Zodra er genoeg aanmeldingen zijn kunt u zich niet meer opgeven. Dit kan al in het midden van de week het geval zijn.
De avonddiensten zijn zoals de afgelopen maanden zonder gemeente.
Tijdens de diensten zullen we niet zingen omdat voor zingen de ventilatie ontoereikend is.

Onze kerkdiensten kunnen online worden gevolgd op www.ngk-wezep.nl en voor degenen die gebruik maken van kerktelefoon, via de kerktelefoon. U wordt van harte uitgenodigd om de kerkdiensten op deze manier te volgen.
Verder kunt u uw bijdrage voor de collecte over te maken op bankrekening van de Nederlands Gereformeerde Kerk Wezep,
met bankrekeningnummer NL92 RABO0 370 201 906.

Liturgie morgendienst

Liturgie 29 november 9:30 uur. Voorganger ds. Jan Winter 

Welkom
Mededelingen
Votum en Groet
Aansteken van de adventskaars door Pepijn
Zingen: Opwekking 815 ‘Vul dit huis met uw Glorie’
Leefregel: Mattheus 7: 1 – 5
Nederland Zingt: ‘Als tussen licht en donker’ (Nieuw Liedboek 452)
Doopbediening Feline Wolff
Dooplied: ‘May the Lord bless you’
Schrift en -tekstlezing: Jesaja 2: 1 – 5
Zingen: Sela ‘Een toekomst vol van hoop’
Kindermoment
Kinderlied ‘God van Licht’
Preek
Zingen: Gezang 118 ‘op U mijn Heiland blijf ik hopen´
Gebeden
Slotzang: Opwekking 818 ‘Op die dag’
Zegen
Collecte

Liturgie middagdienst/avonddienst

Liturgie 29 november 16:30 uur.  Ds. Jan Michiel de Groot (vanuit Noorderlicht)

Votum en zegengroet
Zingen: Opwekking 354
Gebed
Zingen: Psalm 86:2,4,5,7 (GK)
Schriftlezingen: Jeremia 31:27-34
Ezechiël 18:1-13,19-20
Zingen: Psalm 65:1,2 (GK)
Tekst: Jeremia 31:29-30
Preek
Zingen: Opwekking 642
Gebed
Collecte
Geloofsbelijdenis lezen
Zingen Gezang 460:1,2,3 (LvdK)
Zegen

Voorgaande Diensten

Voorgaande Diensten (audio)

Kom ons bezoeken

Kom in contact