IN VERBAND MET GROTE DRUKTE IS DE VIDEOSTREAM TE VOLGEN VIA DE ONDERSTAANDE KNOP IN PLAATS VAN RECHTSTREEKS OP DE WEBSITE. 

DIENST LIVE VOLGEN

Dienst Meekijken of Meeluisteren

De video stream zal automatisch starten wanneer de kerkdienst begint. Om mee te luisteren zonder beeld, klik op de knop hieronder.

Gezamenlijke dienst in het Noorderlicht? Klik op de onderstaande knop op mee te kijken.

Mocht dit niet lukken dan via www.kerkdienstgemist.nl

Noorderlicht Dienst Meekijken

GEEN GEMEENTELEDEN TIJDENS DE DIENSTEN!  

In verband met het corona-virus zijn er beperkingen voor wat betreft de erediensten.

Wilt u een morgendienst bijwonen dan dient u zich op te geven. Dit kan weer vanaf half december! Dit gaat niet meer per wijk. U kunt dus vanaf nu inschrijven voor elke ochtend dienst. Hierbij wordt het ‘wie het eerst komt, wie het eerst maalt’ en ‘vol = vol’ principe gehanteerd. Inschrijven kan van maandag tot en met vrijdag 18.00 uur voor de aankomende zondag, op de gebruikelijke manier. U ontvangt een bevestiging voor het wel of niet aanwezig kunnen zijn bij de dienst. Zodra er genoeg aanmeldingen zijn kunt u zich niet meer opgeven. Dit kan al in het midden van de week het geval zijn.
De avonddiensten zijn zoals de afgelopen maanden zonder gemeente.
Tijdens de diensten zullen we niet zingen omdat voor zingen de ventilatie ontoereikend is.

Onze kerkdiensten kunnen online worden gevolgd op www.ngk-wezep.nl en voor degenen die gebruik maken van kerktelefoon, via de kerktelefoon. U wordt van harte uitgenodigd om de kerkdiensten op deze manier te volgen.
Verder kunt u uw bijdrage voor de collecte over te maken op bankrekening van de Nederlands Gereformeerde Kerk Wezep,
met bankrekeningnummer NL92 RABO0 370 201 906.

Liturgie morgendienst

Liturgie 28 februari 9:30 uur. Voorganger: Br. Sander Zielman (dienst zonder gemeenteleden)

Thema: Abraham ziet het Licht…

Voorzang: Lied door Ard Souman
Votum en groet
Zingen: Psalm 89 vers 7
Gods wil voor ons leven: 1 Johannes 1 vers 1 t/m 1 Johannes 2 vers 2
Zingen: Psalm 25 vers 2 (NB) en 3 (OB)
Bidden: Onze Vader
Kindermoment
Kinderlied: Evangelische liedbundel 184 (database Morgenster Zingt)
Bijbellezing: Genesis 15 vers 1-6
Bijbellezing: Galaten 3 vers 5-9
Tekstlezing: Johannes 8 vers 12-13 en 51-59
Zingen: Psalm 105 vers 5 (OB)
Preek: Abraham ziet het Licht…
Zingen: Opwekking 71
Dankgebed en voorbeden
Slotlied: Een toekomst vol van hoop
Zegen
Collectelied: Opwekking 770

Liturgie middagdienst/avonddienst

Liturgie 28 februari 16:30 uur. Voorganger: ds. Erik Dwarshuis vanuit Noorderlicht

Voorgaande Diensten

Voorgaande Diensten (audio)

Kom ons bezoeken

Kom in contact