Loading...
Livestream 2017-11-17T19:01:48+00:00

Kerk TV & Audio stream

De video stream zal automatisch starten wanneer de kerkdienst begint. Wanneer u geen geluid hoort, klik dan op in het videovenster.

Om mee te luisteren zonder beeld, klik op de knop hieronder.

Liturgie morgendienst

Liturgie morgendienst 19 november 2017 9:30 Br. J. van Raalte

1. Mededelingen en welkom door de ouderling
2. Intochtslied
Psalm 111: 1 en 6
3. Votum en groet
4. Lied
Opwekking 194
5. Leefregels uit OT en/of NT
6. Lied van verootmoediging
Lied 463: 1, 4 en 5
7. Uitleg werkgroep jaarthema
7. Gebed om verlichting met de HG
8. schriftlezing
Matth. 5: 3-10, 6: 24-25, 31-34 en 7: 7-8
11. Zingen
Psalm 25: 2 NPB
2. heer, leer mij uw waarheid kennen
en uw onderwijs verstaan.
Laat mij aan uw wegen wennen.
Wijs de juiste richting aan.
Want U bent het die mij redt.
Hele dagen, hele nachten
ben ik hoopvol in gebed:
altijd blijf ik U verwachten.
12. Preek
13. Lied aansluitend op thema prediking
Opwekking 687
14. Voorbeden/dankgebeden
16. piano- of orgelspel/collecten
(tijdens collecte wordt filmpje gedraaid van Heerhugowaard)
17. Lied (staande)
Lied 429: 1, 2 en 3
18. Zegen (idem)
19. Amen **
3 x amen

Liturgie middagdienst

Liturgie middagdienst 19 november 2017 16:30 Ds. R.T. te Velde in ‘Noorderlicht’

Voorgaande Diensten

MEER VOORGAANDE DIENSTEN

Voorgaande Diensten (audio)

Kom ons bezoeken

Kom in contact