Loading...
Livestream2018-08-16T23:05:08+00:00

Dienst Meekijken of Meeluisteren

De video stream zal automatisch starten wanneer de kerkdienst begint. Om mee te luisteren zonder beeld, klik op de knop hieronder.

Gezamenlijke dienst in het Noorderlicht? Klik op de onderstaande knop op mee te kijken.

Noorderlicht Dienst Meekijken

Liturgie morgendienst

Liturgie morgendienst 19 augustus 2018 9:30, Ds. F van Deursen
Voorzang: Lied 95:1,2

Na Votum en groet Lied 95:3

Na de wet: Psalm 119:65

Gebed

Schriftlezing: Psalm 37:1-11, 35-40

Tekst: Psalm 37:11

Zingen: Ps. 37:1,2,3,4

Na de preek Ps. 72:1,4

Gebed

Collecte

Psalm 43:1,4,5

Zegen

Amenlied: Lied 48:10

Liturgie middagdienst

Liturgie middagdienst 19 augustus 2018 om 19:00, Ds. F. Bruintjes

mededelingen
Voorzang psalm 99 : 1 en 5
stil gebed
votum en groet
Zingen Ev.Liedbundel 297 : 1, 2 & 3
Gebed
Schriftlezing Romeinen 5 : 12-16
Zingen psalm 119 : 39
Schriftlezing Genesis 9 : 18-29
Zingen psalm 119 : 40
Preek over Genesis 9 : 18-28
Zingen Gezang 231 : 1, 2 & 3
dankgebed en voorbeden
collecte
Zingen psalm 56 : 5 (Oude berijming)
geloofsbelijdenis
Zingen Gezang 393 : 1, 2 , 3 & 4
zegen
Amenlied Gezang 456 : 3

Voorgaande Diensten

Voorgaande Diensten (audio)

Kom ons bezoeken

Kom in contact