Dienst Meekijken

Om mee te kijken, klik op de knop hieronder.

DIENST LIVE VOLGEN

Gezamenlijke dienst in het Noorderlicht? Klik op de onderstaande knop op mee te kijken.

Mocht dit niet lukken dan via www.kerkdienstgemist.nl

Noorderlicht Dienst Meekijken

Dienst Meeluisteren

Om mee te luisteren zonder beeld, klik op de knop hieronder.

Onze kerkdiensten kunnen online worden gevolgd op www.ngk-wezep.nl en voor degenen die gebruik maken van kerktelefoon, via de kerktelefoon. 
Verder kunt u uw bijdrage voor de collecte over te maken op bankrekening van de Nederlands Gereformeerde Kerk Wezep,
met bankrekeningnummer NL92 RABO0 370 201 906. Tijdens de dienst kunt u ook uw bijdrage voor de collecte geven m.b.v. de Scipio-app

Liturgie
morgendienst

Liturgie 18 februari 9:30 Ds. Jan Michiel de Groot

Voorzang: Gezang 172:1,4
Votum en zegengroet
Zingen: Psalm 29:1,6
Wetslezing Ex 20:1-17
Zingen: Opwekking 789
Gebed
Kindermoment
Kinderlied: filmpje: Weet je dat de lente komt
Schriftlezingen: Maleachi 3:22-24
Marcus 8:27-9:1
Tekst: Marcus 9:2-13
Zingen: Psalm 2:3,4
Preek
Zingen: Opwekking 687
Gebed
Collecte
Zingen: Gezang 403:1
Zegen
Zingen 3x Amen

Liturgie 
middagdienst

Liturgie 18 februari 16:30 br. Remco van het Ende

Welkom en mededelingen door ouderling van dienst
Voorzang: gezang 981 nieuwe liedboek Zolang er mensen zijn op aarde
Stil gebed, votum en groet
Zingen: psalm 145: 2 en 3
Gebed
Schriftlezing:
• Genesis 1: 26-28
• Psalm 145: 8-11
• Kol 1: 15- 23
Zingen: psalm 104: 7 en 8 NPB
Preek
Zingen: gezang 479: 1, 3 en 4
Gebed
Aandacht voor de collecte
Zingend geloof belijden: ELB 289
zegen

Voorgaande Diensten

Voorgaande Diensten (audio)

Kom ons bezoeken

Kom in contact