IN VERBAND MET GROTE DRUKTE IS DE VIDEOSTREAM TE VOLGEN VIA DE ONDERSTAANDE KNOP IN PLAATS VAN RECHTSTREEKS OP DE WEBSITE. 

DIENST LIVE VOLGEN

Dienst Meekijken of Meeluisteren

De video stream zal automatisch starten wanneer de kerkdienst begint. Om mee te luisteren zonder beeld, klik op de knop hieronder.

Gezamenlijke dienst in het Noorderlicht? Klik op de onderstaande knop op mee te kijken.

Mocht dit niet lukken dan via www.kerkdienstgemist.nl

Noorderlicht Dienst Meekijken

Online bijbelklassen

Bijbelklassen groep 1-4
Bijbelklassen groep 5-8

WEER GEMEENTELEDEN TIJDENS DE DIENSTEN!  

In verband met het corona-virus zijn er beperkingen voor wat betreft de erediensten.

Wilt u een morgendienst bijwonen dan dient u zich op te geven. Dit kan weer voor de dienst van zondag 9 mei. Dit gaat niet per wijk. U kunt dus vanaf nu inschrijven voor elke ochtend dienst. Inschrijven kan van maandag tot en met vrijdag 18.00 uur voor de aankomende zondag, op de gebruikelijke manier. U ontvangt een bevestiging voor het wel of niet aanwezig kunnen zijn bij de dienst. Zodra er genoeg aanmeldingen zijn kunt u zich niet meer opgeven. Dit kan al in het midden van de week het geval zijn.
De avonddiensten zijn zoals de afgelopen maanden zonder gemeente.
Tijdens de diensten zullen we niet zingen omdat voor zingen de ventilatie ontoereikend is.

Onze kerkdiensten kunnen online worden gevolgd op www.ngk-wezep.nl en voor degenen die gebruik maken van kerktelefoon, via de kerktelefoon. U wordt van harte uitgenodigd om de kerkdiensten op deze manier te volgen.
Verder kunt u uw bijdrage voor de collecte over te maken op bankrekening van de Nederlands Gereformeerde Kerk Wezep,
met bankrekeningnummer NL92 RABO0 370 201 906.

Liturgie
morgendienst

Liturgie 16 mei 9:30 uur. Voorganger: Ds. Cor-Jan van Rhijn 

Welkom
Zingen: Psalm 98: 1 en 4
Stilte
Votum en Groet
Zingen: Sela, U bent hier
Leefregel
Zingen: Sela, Mijn Herder
Gebed
Kindermoment
Kinderlied: Ik zit op het puntje van mijn stoel
Lezen: Johannes 20:11-23
Zingen: So will I
Verkondiging
Zingen: Psalm 150: 1 en 2
Danken/Voorbede
Zingen: Vrede zij u
Zegen
Collecte

Liturgie
middagdienst
avonddienst

Liturgie 16 mei 19:00 uur. Voorganger: Ds. Jan Michiel de Groot 

Voorzang: Gezang 235
Votum en zegengroet
Zingen: Psalm 27:1,7
Gebed
Zingen: Psalm 139:1,6
Schriftlezingen: Lucas 24:50-53
Johannes 14:15-18
Tekst: Handelingen 1:15-26
Zingen: Gezang 229:1,2,5
Preek
Zingen: Opwekking 727
Gebed
Collecte
Geloofsbelijdenis lezen
Zingen Opwekking 354
Zegen

Voorgaande Diensten

Voorgaande Diensten (audio)

Kom ons bezoeken

Kom in contact