IN VERBAND MET GROTE DRUKTE IS DE VIDEOSTREAM TE VOLGEN VIA DE ONDERSTAANDE KNOP IN PLAATS VAN RECHTSTREEKS OP DE WEBSITE. 

DIENST LIVE VOLGEN

Dienst Meekijken of Meeluisteren

De video stream zal automatisch starten wanneer de kerkdienst begint. Om mee te luisteren zonder beeld, klik op de knop hieronder.

Gezamenlijke dienst in het Noorderlicht? Klik op de onderstaande knop op mee te kijken.

Mocht dit niet lukken dan via www.kerkdienstgemist.nl

Noorderlicht Dienst Meekijken

Online bijbelklassen

Bijbelklassen groep 1-4
Bijbelklassen groep 5-8

WEER GEMEENTELEDEN TIJDENS DE DIENSTEN!  

Wilt u een dienst in de Morgenster bijwonen dan dient u zich op te geven.  Inschrijven kan van maandag tot en met vrijdag 18.00 uur voor de aankomende zondag, op de gebruikelijke manier (Scipio). U ontvangt een bevestiging voor het wel of niet aanwezig kunnen zijn bij de dienst. Zodra er genoeg aanmeldingen zijn kunt u zich niet meer opgeven. Dit kan al in het midden van de week het geval zijn.

U kunt zich ook opgeven om de gezamenlijke middagdienst in Noorderlicht bij te wonen.

Tijdens de diensten zullen we beperkt en ingetogen  zingen omdat voor zingen de ventilatie ontoereikend is.

Onze kerkdiensten kunnen online worden gevolgd op www.ngk-wezep.nl en voor degenen die gebruik maken van kerktelefoon, via de kerktelefoon. U wordt van harte uitgenodigd om de kerkdiensten op deze manier te volgen.
Verder kunt u uw bijdrage voor de collecte over te maken op bankrekening van de Nederlands Gereformeerde Kerk Wezep,
met bankrekeningnummer NL92 RABO0 370 201 906.

Liturgie
morgendienst

Liturgie 25 Juli 9:30 uur. Voorganger: Br. Remco van het Ende (toegang na opgave) 

Voorzang: Vreugde, vreugde (aanwezigen mogen meezingen)
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Gkb 123: 1
Leefregel
Zingen: Psalm 119: 1 en 6
Gebed
Kindermoment
Kinderlied: Niet zonder Hem
Schriftlezingen: Psalm 19: 8-10, 2 Tim 2: 1-7, Luc. 10: 38-42
Tekstlezing: Mat. 13: 44
Filmpje Alpha cursus
Zingen: NLB 1005
Preek
Meditatief luisterlied: Vreugde van mijn hart
Dankgebed en voorbede
Slotzang: Gezang 291 (aanwezigen mogen meezingen)
Zegen

Liturgie
middagdienst
avonddienst

Liturgie 25 Juli 19:00 uur. Voorganger: Br. Sander Zielman (toegang na opgave)

Votum en groet
Zingen: Opwekking 640 (Ik hef mijn ogen op naar de bergen….)
Gebed: Onze Vader
Bijbel lezingen:
– Genesis 50: 18-20
– Psalm 121: 1-8
– Romeinen 8: 28
Teaser (korte inleiding op preek)
Zingen: Psalm 121 vers 3 en 4 (Hij maakt het kwade Goed…) (aanwezigen mogen meezingen)
Preek: Hij maakt het kwade goed, Hij is het die je hoedt…
Zingen: Gezang 14 vers 1 en 3 (Lvdk; de HEER is mijn herder)
Dankgebed/voorbeden
Geloofsbelijdenis
Zingen: Gezang 257 (LvdK) (Halleluja eeuwig dank en ere…) (aanwezigen mogen meezingen)
Zegen

Voorgaande Diensten

Voorgaande Diensten (audio)

Kom ons bezoeken

Kom in contact