Loading...
Livestream 2018-04-20T17:33:12+00:00

Dienst Meekijken of Meeluisteren

De video stream zal automatisch starten wanneer de kerkdienst begint. Om mee te luisteren zonder beeld, klik op de knop hieronder.

Gezamenlijke dienst in het Noorderlicht? Klik op de onderstaande knop op mee te kijken.

Noorderlicht Dienst Meekijken

Liturgie morgendienst

Liturgie morgendienst 22 april 2018 9:30 Ds. C. Lodewijk

Voorzang: Gez. 434 LvK – Lof zij de Heer
Votum en groet
Zingen: Opw. 687 – Heer, wijs mij uw weg
Leefregels
Zingen: Gez. 462 : 1 en 4
Gebed
Zingen: ELB 262 – Uw woord is een lamp voor mijn voet (2x zingen)
Lezen: Ps. 16 en Rom. 8:31-38
Zingen: Ps. 16
Verkondiging
Zingen: ELB 125 – Geprezen zij de Heer, die eeuwig leeft
Dankgebed
Collecte
Zingen: GK 161 – Heer, U bent mijn leven
Zegen
Gez. 48 : 10 – Amen dat is zo zal het zijn

Liturgie middagdienst

Liturgie middagdienst 22 april 2018 16:30 Ds. J.M. de Groot in de Morgenster

Voorzang: Psalm 132:9,10
Votum en zegengroet
Zingen: Psalm 36:2
Gebed
Zingen: Gezang 203:6,7
Schriftlezing: Openbaring 3:20-22
Zingen: Opwekking 705
Tekst: Marcus 2:13-17
Preek
Zingen: Gezang 288:5,7
Gebed
Collecte
Geloofsbelijdenis lezen
Zingen: Gezang 242:5,7
Zegen
A

Voorgaande Diensten

Voorgaande Diensten (audio)

Kom ons bezoeken

Kom in contact