IN VERBAND MET GROTE DRUKTE IS DE VIDEOSTREAM TE VOLGEN VIA DE ONDERSTAANDE KNOP IN PLAATS VAN RECHTSTREEKS OP DE WEBSITE. 

DIENST LIVE VOLGEN

Dienst Meekijken of Meeluisteren

De video stream zal automatisch starten wanneer de kerkdienst begint. Om mee te luisteren zonder beeld, klik op de knop hieronder.

Gezamenlijke dienst in het Noorderlicht? Klik op de onderstaande knop op mee te kijken.

Mocht dit niet lukken dan via www.kerkdienstgemist.nl

Noorderlicht Dienst Meekijken

Online bijbelklassen

Bijbelklassen groep 1-4
Bijbelklassen groep 5-8

WEER GEMEENTELEDEN TIJDENS DE DIENSTEN!  

Vanaf 26 september:

We kunnen weer gewoon naar de kerk. Vanaf dan kan iedereen weer gaan zitten waar hij/zij wil. De 1.5 meter is niet meer van kracht. Zingen mag ook weer. Wel moeten de deuren opblijven tijdens de dienst. Dus misschien verstandig de jas aan te houden of een dikke trui aan te trekken.

We willen graag nog ruimte bieden aan diegene die nog op 1.5 meter wil (of misschien vanwege medische redenen moet) zitten. Daarom houden we in de zijvleugel rekening hiermee. Wil je daar plaatsnemen, dan moetje nog steeds reserveren. Er is vanaf 26 september ruimte voor 10 huishoudens in de zijvleugel. Reserveren kan op de oude manier.

U kunt zich ook opgeven om de gezamenlijke middagdienst in Noorderlicht bij te wonen.

Onze kerkdiensten kunnen online worden gevolgd op www.ngk-wezep.nl en voor degenen die gebruik maken van kerktelefoon, via de kerktelefoon. U wordt van harte uitgenodigd om de kerkdiensten op deze manier te volgen.
Verder kunt u uw bijdrage voor de collecte over te maken op bankrekening van de Nederlands Gereformeerde Kerk Wezep,
met bankrekeningnummer NL92 RABO0 370 201 906.

Liturgie
morgendienst

Liturgie 17 oktober 9:30 uur. Voorganger: Br. Jan van Raalte

1. Welkom
2. Hoe machtig is Uw naam (Sela)
3. Votum en groet
4. Opwekking 355 U die mij geschapen hebt
5. Leefregels
6. Psalm 51 in de versie van psalmproject
7. Gebed
8. Kinderlied: Jezus is de goede herder
9. Lezen Jozua 1: 1-9, 1 Kronieken 22: 6-13, 2 Petrus 3: 17-18
10. Preek
11. Opwekking 564
12. Gebed
13. (eventueel collecte)
14. Zingen: NLB 416 Ga met God en Hij zal met je zijn
15. Zegen
16. 3 x Amen

Liturgie
middagdienst

Liturgie 17 oktober 16:30 uur. Br. Sander Zielman

1. Mededelingen van de kerkenraad
2. Voorzang: Grote God wij loven u (LvdK 444 vers 1 en 2)
3. Votum en groet
4. Zingen: Psalm 26 vers 1
5. Gebed: Onze Vader
6. Bijbel lezingen:
-Marcus 8: 29-31
-Lucas 24: 44-46
-1 Korinthe 2: 7-9 (tekst)
7. Inleiding op de preek
8. Zingen: Psalm 78: 1
9. Preek: Waarom de bijbel zo ingewikkeld is.
10. Zingen: Lied 848 Nieuwe Liedboek (2013)
11. Gebeden en voorbeden
17. Geloofsbelijdenis
12. Collecte
13. Zingen: Groot is uw trouw o HEER (Opwekking 123)
14. Zegen

Voorgaande Diensten

Voorgaande Diensten (audio)

Kom ons bezoeken

Kom in contact