IN VERBAND MET GROTE DRUKTE IS DE VIDEOSTREAM TE VOLGEN VIA DE ONDERSTAANDE KNOP IN PLAATS VAN RECHTSTREEKS OP DE WEBSITE. 

DIENST LIVE VOLGEN

Dienst Meekijken of Meeluisteren

De video stream zal automatisch starten wanneer de kerkdienst begint. Om mee te luisteren zonder beeld, klik op de knop hieronder.

Gezamenlijke dienst in het Noorderlicht? Klik op de onderstaande knop op mee te kijken.

Mocht dit niet lukken dan via www.kerkdienstgemist.nl

Noorderlicht Dienst Meekijken

Onze kerkdiensten kunnen online worden gevolgd op www.ngk-wezep.nl en voor degenen die gebruik maken van kerktelefoon, via de kerktelefoon. 
Verder kunt u uw bijdrage voor de collecte over te maken op bankrekening van de Nederlands Gereformeerde Kerk Wezep,
met bankrekeningnummer NL92 RABO0 370 201 906. Tijdens de dienst kunt u ook uw bijdrage voor de collecte geven m.b.v. de Scipio-app

Liturgie
morgendienst

Liturgie 11 juni 9:30 uur Ds. Charlie Lodewijk 

Liturgie 
middagdienst

Liturgie 11 juni 19:00 ds. Jan Michiel de Groot

Voorzang: Opwekking 832
Votum en zegengroet
Zingen: Gezang 460:1,3
Avondmaalsviering
Formulier 4
Zingen: Psalm 103:1
Lezen Dankzegging 1 uit form 2
Zingen: Psalm 103:3,5
Gebed
Schriftlezing: Romeinen 3:21-31
Zingen: Psalm 130
Tekst: Zondag 23
Preek
Zingen: Opwekking 428
Gebed
Collecte
Geloofsbelijdenis lezen
Zingen: Gezang 451:2,3
Zegen

Voorgaande Diensten

Voorgaande Diensten (audio)

Kom ons bezoeken

Kom in contact