IN VERBAND MET GROTE DRUKTE IS DE VIDEOSTREAM TE VOLGEN VIA DE ONDERSTAANDE KNOP IN PLAATS VAN RECHTSTREEKS OP DE WEBSITE

DIENST LIVE VOLGEN

Dienst Meekijken of Meeluisteren

De video stream zal automatisch starten wanneer de kerkdienst begint. Om mee te luisteren zonder beeld, klik op de knop hieronder.

Gezamenlijke dienst in het Noorderlicht? Klik op de onderstaande knop op mee te kijken.

Mocht dit niet lukken dan via www.kerkdienstgemist.nl

Noorderlicht Dienst Meekijken

In verband met het corona-virus zijn er beperkingen voor wat betreft de erediensten. Wilt u een morgendienst bijwonen dan dient u zich op te geven. Dit gaat niet meer per wijkU kunt dus vanaf nu inschrijven voor elke ochtend dienst. Hierbij wordt het ‘wie het eerst komt, wie het eerst maalt’ en ‘vol = vol’ principe gehanteerd. Inschrijven kan van maandag tot en met vrijdag 18.00 uur voor de aankomende zondag, op de gebruikelijke manier. U ontvangt een bevestiging voor het wel of niet aanwezig kunnen zijn bij de dienst. Zodra er genoeg aanmeldingen zijn kunt u zich niet meer opgeven. Dit kan al in het midden van de week het geval zijn.
De avonddiensten zijn zoals de afgelopen maanden zonder gemeente.
Tijdens de diensten zullen we niet zingen omdat voor zingen de ventilatie ontoereikend is.
Onze kerkdiensten kunnen online worden gevolgd op www.ngk-wezep.nl en voor degenen die gebruik maken van kerktelefoon, via de kerktelefoon. U wordt van harte uitgenodigd om de kerkdiensten op deze manier te volgen.
Verder kunt u uw bijdrage voor de collecte over te maken op bankrekening van de Nederlands Gereformeerde Kerk Wezep,
met bankrekeningnummer NL92 RABO0 370 201 906.

Liturgie morgendienst

Liturgie 27 september 9:30 uur. Br. Sander Zielman (dienst alleen voor wie zich aangemeld heeft en een bevestiging heeft gekregen.)

Welkom en mededelingen
Zingen: Jezus overwinnaar (Opwekking 832)
Votum en groet
Zingen: Psalm 84 vers 1 en 6 (NB)
Gods wil voor ons leven: Romeinen 12 vers 9 t/m 18
Zingen: Psalm 86 vers 4 en 5 (NB)
Gebed: Onze Vader (samen hardop)
Kindermoment
Kinderlied: Ik ken je wel (Marcel en Lydia Zimmer)
Gebed om opening van woord, verstand en hart
Schriftlezing 1: Genesis 2 vers 7 t/m 9 en 15 t/m 23
Schriftlezing 2: Psalm 142 vers 5 en 6
Zingen: Psalm 142 vers 1-3 (NB)
Verkonding
Zingen: Heer u doorgrondt en kent mij (Opwekking 518)
Voorbeden en gebed
Zingen: Houd vol (Opwekking 798)
Zegen
Collecte

Liturgie middagdienst/avonddienst

Liturgie 27 september 19:00 uur. Ds. Cor-Jan van Rhijn

(dienst waarbij de gemeente niet aanwezig is)

Welkom en mededelingen
Zingen: Ps. 138: 1,4
Stilte/Votum/Groet
Zingen: Gz. 118
Gebed
SG-Maak ons hart onrustig God
Lezen:  1 Petrus. 2: 1-10
Zingen: Gz. 231: 1,2
Verkondiging
Zingen: Sela – Vreugde van mijn hart.
Danken/Voorbede
Zingen: Opw. 733
Zegen
Collecte

Voorgaande Diensten

Voorgaande Diensten (audio)

Kom ons bezoeken

Kom in contact