IN VERBAND MET GROTE DRUKTE IS DE VIDEOSTREAM TE VOLGEN VIA DE ONDERSTAANDE KNOP IN PLAATS VAN RECHTSTREEKS OP DE WEBSITE. 

DIENST LIVE VOLGEN

Dienst Meekijken of Meeluisteren

De video stream zal automatisch starten wanneer de kerkdienst begint. Om mee te luisteren zonder beeld, klik op de knop hieronder.

Gezamenlijke dienst in het Noorderlicht? Klik op de onderstaande knop op mee te kijken.

Mocht dit niet lukken dan via www.kerkdienstgemist.nl

Noorderlicht Dienst Meekijken

Onze kerkdiensten kunnen online worden gevolgd op www.ngk-wezep.nl en voor degenen die gebruik maken van kerktelefoon, via de kerktelefoon. 
Verder kunt u uw bijdrage voor de collecte over te maken op bankrekening van de Nederlands Gereformeerde Kerk Wezep,
met bankrekeningnummer NL92 RABO0 370 201 906. Tijdens de dienst kunt u ook uw bijdrage voor de collecte geven m.b.v. de Scipio-app

Liturgie
morgendienst

Liturgie 2 okt 9:30 uur. Ds. Cor-Jan van  Rhijn

Voorzang: Psalm 27:6,7
Votum en zegengroet
Zingen: Gezang 399:1,3
Wetslezing Johannes 14:6-17
Zingen: Sela: Ik ben
Gebed
Kindermoment
Kinderlied Kinderopwekking 216 (filmpje)
Lezing: 1 Johannes 4:11-21
Zingen Psalm 33:2,4,8
Preek
Zingen: Opwekking 705
Gebed
Collecte
Zingen: Gezang 481
Zegen
A

Liturgie

middagdienst

Liturgie 2 okt 16:30 uur. Ds. Jan van Houwelingen (vanuit Noorderlicht)

Belijden dat de Heer onze Helper is
Groeten
Zingen: DNP Psalm 33:1 en 2 “Juich voor de Heer om Hem te loven”

Bidden om de verlichting van de Heilige Geest
Lezen: Exodus 2:23-3:15
Zingen: Psalm 116:1-3 “God heb ik lief, want die getrouwe Heer hoort”
Het Goede Nieuws (Exodus 3:5)
Zingen: LB 647:1-4 “Voor mensen die naamloos … door het leven gaan”
Belijden van het geloof
Zingen: LB 413:1-3 “Grote God wij loven U”

Danken en voorbede doen
Collecte
Zingen: DNP Psalm 33:6 “Verlangend staan wij uit te kijken”
Zending en zegen

Voorgaande Diensten

Voorgaande Diensten (audio)

Kom ons bezoeken

Kom in contact