Dienst Meekijken of Meeluisteren

De video stream zal automatisch starten wanneer de kerkdienst begint. Om mee te luisteren zonder beeld, klik op de knop hieronder.

Gezamenlijke dienst in het Noorderlicht? Klik op de onderstaande knop op mee te kijken.

Noorderlicht Dienst Meekijken

Liturgie morgendienst

Liturgie zondagochtend 23 juni 2019  9:30, Ds. C.J van Rhijn

 • Opw. 770
 • Stilte
 • Votum
 • Groet
 • ELB 341
 • Wetslezing: Ex. 20: 1-17
 • Ps. 119: 1,2,14
 • Gebed
 • Kinderlied: ELB 422
 • Lz. Jes. 5: 8-23
 • ps. 15: 1,2
 • Verkondiging
 • Ps. 15: 1,2
 • Danken/Voorbede
 • Collecte
 • Opw. 717
 • Zegen
 • 3x Amen

Liturgie middagdienst

Liturgie avonddienst 23 juni 2019 om 19:00, Ds. J.M. de Groot

 • Thema: de HERE maakt je gelukkig!
 • Zingen Opwekking 797 Breng ons samen
 • Zingen votum en zegengroet – Sela
 • Zegen
 • Zingen Opwekking 430  Heer ik prijs Uw grote naam
 • Zingen Opwekking 733 Tienduizend redenen
 • Gebed
 • Zingen Opwekking 428 Genade, zo oneindig groot
 • Lezing Exodus 15:1-13
 • Gelukkig na de uittocht
 • Zingen Opwekking 626 Prachtige God
 • Lezing: Filippenzen 3:7-12
 • Gelukkig door de opstanding
 • Zingen: Opwekking 354 Glorie aan God
 • Lezing: Filippenzen 4:4-9
 • Gelukkig zijn in je leven
 • Zingen: Opwekking 520 Wees mijn verlangen
 • Gebed
 • Collecte (You Say van Lauren Daigle)
 • Zingen Geref kerkboek 161 Heer u bent mijn leven
 • Zegen
 • Zingen Opwekking 602 Vrede van God

Voorgaande Diensten

Voorgaande Diensten (audio)

Kom ons bezoeken

Kom in contact