IN VERBAND MET GROTE DRUKTE IS DE VIDEOSTREAM TE VOLGEN VIA DE ONDERSTAANDE KNOP IN PLAATS VAN RECHTSTREEKS OP DE WEBSITE

DIENST LIVE VOLGEN

Dienst Meekijken of Meeluisteren

De video stream zal automatisch starten wanneer de kerkdienst begint. Om mee te luisteren zonder beeld, klik op de knop hieronder.

Gezamenlijke dienst in het Noorderlicht? Klik op de onderstaande knop op mee te kijken.

Noorderlicht Dienst Meekijken

Het kabinet heeft op 12 maart 2020 maatregelen aangekondigd in de strijd tegen het Corona-virus. Deze maatregelen zijn gebaseerd op advies van het RIVM. Eén van die maatregelen is dat bijeenkomsten met meer dan 100 personen in heel Nederland worden afgelast.
De kerkenraad heeft eveneens op 12 maart 2020 besloten dat ook onze gemeente het RIVM in dezen volgt.
De kerkdiensten van aanstaande zondag tot en met ? zullen worden gehouden zonder dat de gemeente daarbij aanwezig is. Iedere week zal de situatie opnieuw worden beoordeeld. Vindt er een wijziging plaats in dit beleid, dan zullen wij u daarover tijdig informeren. Updates kunt op deze website verwachten.

Onze kerkdiensten kunnen online worden gevolgd op www.ngk-wezep.nl en voor degenen die gebruik maken van kerktelefoon, via de kerktelefoon. U wordt van harte uitgenodigd om de kerkdiensten op deze manier te volgen.

Verder kunt u uw bijdrage voor de collecte over te maken op bankrekening van de Nederlands Gereformeerde Kerk Wezep,

met bankrekeningnummer NL92 RABO0 370 201 906.

Graag maximaal 1 apparaat per adres inschakelen om de dienst te volgen. Het kan zijn dat een beperkt aantal wordt toegelaten. Bij geen verbinding eventueel op een later tijdstip terugkijken.

Liturgie Goede Vrijdag en Paaszondag morgendienst

Liturgie Goede vrijdag dienst 10 april 19:30 Ds. C.J. van Rhijn vanuit Noorderlicht  (kerkdienst zonder gemeente)

Nieuw Jeruzalem, Stad met uw paarlen poorten’, zang en beeld Nederland zingt.
Ps. 79: 1,3,5 GKB
Stilte/Votum/Groet
Ps. 81: 1,10,12 GKB
Gebed
Sela, Getsemane
(tijdens dit lied komen brood en wijn op de liturgisch opgestelde avondmaalstafel in beeld)
Lz. Joh. 15: 1 en 5/ Joh. 19: 28-37 Ik ben de ware Wijnstok/ Jezus’ sterven.
Gz. 177: 1,3,4,7
Verkondiging
Ld 89: 1,2,3 GKB
Danken/Voorbede
Gelezen GB
Collectes
Ps. 22: 1,10,14
Zegen
We doven de laatste kaars.

De 2de collecte is bestemd voor de Messias belijdende Joden. 1ste voor de kerk. Na het dankgebed.

Liturgie Paaszondag morgendienst 12 april 9:30 Ds. C. Lodewijk (kerkdienst zonder gemeente)

Lezen: Matt. 28 : 5-6 en 1 Petr. 1:3

Voorzang: ELB 122 – Daar juicht een toon
Welkom en mededelingen
Votum en groet
Inleiding
Zingen: Gez. 215 – Christus onze Heer verrees
Gebed
Kindermoment
Kinderlied: Weet je dat de lente komt – Elly en Rikkert.

Lezen: Ps. 118 : 15-29
Zingen Psalm 118:1,8
Lezen: Lk 23:50-24:12
Zingen: Opw. 706 – Zie hoe Jezus lijdt
Verkondiging
Zingen: Gez. 217
Gedicht (Het lied van Sela: een toekomst vol van hoop)
Zingen: Opwekking 832
Dankgebed en voorbede
Zingen: ELB 125 – Geprezen zij de Heer
Zegen
Opw. 710 – Zegen ons

Liturgie middagdienst

Liturgie middagdienst 12 april 16:30 Ds. J.M. de Groot (kerkdienst zonder gemeente)

Voorzang: Opwekking 733
Votum en zegengroet
Zingen: Psalm 68:7
Gebed
Zingen: Psalm 107:1,19
Schriftlezing: Johannes 20:19,26-29
Zingen: Gezang 210
Tekst: Handelingen 20:6-12
Preek
Zingen: Opwekking 354
Gebed
Geloofsbelijdenis lezen
Zingen ELB 132
Zegen
Collecte

Voorgaande Diensten

Voorgaande Diensten (audio)

Kom ons bezoeken

Kom in contact