Dienst Meekijken of Meeluisteren

De video stream zal automatisch starten wanneer de kerkdienst begint. Om mee te luisteren zonder beeld, klik op de knop hieronder.

Gezamenlijke dienst in het Noorderlicht? Klik op de onderstaande knop op mee te kijken.

Noorderlicht Dienst Meekijken

Liturgie morgendienst

Liturgie morgendienst 8 december  9:30 Br. S. Zielman

1. Mededelingen
2. Voorzang: Psalm 84 vers 1, 3 en 6
3. Stil gebed
4. Votum en groet
5. Zingen: Glorie aan God (Opwekking 354)
6. Leefregels: Efeziërs 6: 10-18 (Geestelijke wapenrusting)
7. Zingen: Psalm 103 vers 1 en 9
8. Gebed: Onze Vader (samen hardop)
9. Lofprijzing: 1 Kronieken 29 vers 10b-13
10. Kinderlied
11. Gebed om de opening van Gods woord
12. Bijbellezingen:
 Exodus 40: 34-38
 Ezechiël 10: 4, 18 en 19
 Ezechiël 43: 1-5
 Lucas 1: 30-35
13. Zingen: Lofzang van Maria vers 1 en 3 (LvdK 66)
14. Preek: God wil bij mensen wonen.
15. Zingen: In Betlehems stal vers 1, 2 en 3 (Joh. de Heer 613)
16. Gebed
17. Collecte
18. Zingen: Grote God wij loven U vers 1, 2 en 3 (LvdK 444)
19. Zegen
20. 3x Amen

Liturgie middagdienst

Liturgie middagdienst 8 december 16:30 Ds. G.J. Slotman in Noorderlicht JEUGDDIENST

1. opwekking 640 – ‘Ik hef mijn ogen op naar de bergen…’

2. vredegroet

3. zingen: opwekking 589 ‘Ik wil juichen voor U mijn heer…’

4. gebed

5. lezen: johannes 3: 14-21

6. zingen: opwekking 488 ‘Heer, ik kom tot U…

7. preek nav johannes 3: 16

8. opwekking 553 ‘laat het feest zijn…’

9. dankzegging

10. gaven

11. zingen: opwekking 638 ‘Wie is als Hij…?’

12. zegen

Voorgaande Diensten

Voorgaande Diensten (audio)

Kom ons bezoeken

Kom in contact