IN VERBAND MET GROTE DRUKTE IS DE VIDEOSTREAM TE VOLGEN VIA DE ONDERSTAANDE KNOP IN PLAATS VAN RECHTSTREEKS OP DE WEBSITE

DIENST LIVE VOLGEN

Dienst Meekijken of Meeluisteren

De video stream zal automatisch starten wanneer de kerkdienst begint. Om mee te luisteren zonder beeld, klik op de knop hieronder.

Gezamenlijke dienst in het Noorderlicht? Klik op de onderstaande knop op mee te kijken.

Mocht dit niet lukken dan via www.kerkdienstgemist.nl

Noorderlicht Dienst Meekijken

In verband met het corona-virus zijn er beperkingen voor wat betreft de erediensten. Wilt u een morgendienst bijwonen dan dient u zich op te geven. De avonddiensten zijn zoals de afgelopen maanden zonder gemeente. Tijdens de diensten zullen we niet zingen. 
Onze kerkdiensten kunnen online worden gevolgd op www.ngk-wezep.nl en voor degenen die gebruik maken van kerktelefoon, via de kerktelefoon. U wordt van harte uitgenodigd om de kerkdiensten op deze manier te volgen.
Verder kunt u uw bijdrage voor de collecte over te maken op bankrekening van de Nederlands Gereformeerde Kerk Wezep,
met bankrekeningnummer NL92 RABO0 370 201 906.

Liturgie morgendienst

Liturgie 9 Augustus 9:30 Br. J. van Raalte (kerkdienst met opgave van aanwezigheid)

Welkom
Zingen: Psalm 97: 1 en 6
Stil gebed, votum en groet
Zingen: Opwekking 640
Leefregels
Psalm 81: 1, 4 en 9
Gebed
Kindermoment/lied Opwekking 88
Schriftlezing Jeremia 17: 5-8
Verkondiging
Zingen: ELB 186a
Gebed
Slotlied: Opwekking 789
Zegen
Collecte

Liturgie middagdienst/avonddienst

Liturgie 9 Augustus 16:30 uur. Ds. S. de Bruijne (Balkbrug)  (kerkdienst zonder gemeente)

Gezamenlijke dienst met de broiders en zusters van GKV “Noorderlicht”.

Het gebouw is niet publiek toegankelijk.
U kunt de dienst vanuit huis live meemaken
of later terugkijken middagdienst 9 augustus 2020.

Votum en groet van Sela,

Ps. 146:1,3 GK 2006

Gebed

Bijbellezing: handelingen 8:26-40

Ps. 42:1 GK 2006 en ps. 42A NGK 2013 als een het dat verlangt naar water…..

Verkondiging: thema het vuur van de Geest gaat als een lopend vuurtje door de wereld

GK 2006 Gezang 161 (als belijdenis) Heer u bent mijn leven de grond…..

Afsluitend gebed

Inzameling van de liefdegaven

GK 2006 gezang 167:2 samen in de naam van Jezus

Zegen (gesproken)

Voorgaande Diensten

Voorgaande Diensten (audio)

Kom ons bezoeken

Kom in contact