IN VERBAND MET GROTE DRUKTE IS DE VIDEOSTREAM TE VOLGEN VIA DE ONDERSTAANDE KNOP IN PLAATS VAN RECHTSTREEKS OP DE WEBSITE. 

DIENST LIVE VOLGEN

Dienst Meekijken of Meeluisteren

De video stream zal automatisch starten wanneer de kerkdienst begint. Om mee te luisteren zonder beeld, klik op de knop hieronder.

Gezamenlijke dienst in het Noorderlicht? Klik op de onderstaande knop op mee te kijken.

Mocht dit niet lukken dan via www.kerkdienstgemist.nl

Noorderlicht Dienst Meekijken

Onze kerkdiensten kunnen online worden gevolgd op www.ngk-wezep.nl en voor degenen die gebruik maken van kerktelefoon, via de kerktelefoon. 
Verder kunt u uw bijdrage voor de collecte over te maken op bankrekening van de Nederlands Gereformeerde Kerk Wezep,
met bankrekeningnummer NL92 RABO0 370 201 906.

Liturgie
morgendienst

Liturgie 26 juni 9:30 uur. Ds. Jan Michiel de Groot

Voorzang: Opwekking 797
Votum en zegengroet
Zingen: Psalm 95:1,3
Wetslezing Exodus 20:1-17
Zingen: Psalm 25:2,6,10
Gebed
Kinderlied Lees je Bijbel, bid elke dag
Schriftlezing: 2 Timoteus 2:1-10
Tekst: Handelingen 16:1-10
Zingen: Zendingslied
Preek
Zingen: Gezang 330:1,2,3
Gebed
Zingen: Opwekking 687
Zegen
3xAmen
Collecte

Liturgie

middagdienst/avonddienst

Liturgie 26 juni  16:30 Ds. J. van Houwelingen (vanuit Noorderlicht) 

Stil gebed
Belijden dat de Heer onze Helper is
Begroet worden
Zingen: LB 287: 1 “Rond het Licht dat leven doet groeten wij elkaar”
Bidden om de verlichting van de Heilige Geest
Lezen: Lucas 22:24-27 en Handelingen 6
Het Goede Nieuws (Hand. 6:7)
Zingen: GK Psalm 138:1 en 4 “Ik zal met heel mijn hart uw eer”
Belijden van het geloof
Zingen: LB 730:1-3 “Heer, herinner u de namen”
Danken
Delen (collecteopbrengst voor: (…)
Zingen: LB 418:1-4 “God, schenk ons de kracht dicht bij U te blijven.”
Zending en zegen

Voorgaande Diensten

Voorgaande Diensten (audio)

Kom ons bezoeken

Kom in contact