Dienst Meekijken

Om mee te kijken, klik op de knop hieronder.

DIENST LIVE VOLGEN

Gezamenlijke dienst in het Noorderlicht? Klik op de onderstaande knop op mee te kijken.

Mocht dit niet lukken dan via www.kerkdienstgemist.nl

Noorderlicht Dienst Meekijken

Dienst Meeluisteren

Om mee te luisteren zonder beeld, klik op de knop hieronder.

Onze kerkdiensten kunnen online worden gevolgd op www.ngk-wezep.nl en voor degenen die gebruik maken van kerktelefoon, via de kerktelefoon. 
Verder kunt u uw bijdrage voor de collecte over te maken op bankrekening van de Nederlands Gereformeerde Kerk Wezep,
met bankrekeningnummer NL92 RABO0 370 201 906. Tijdens de dienst kunt u ook uw bijdrage voor de collecte geven m.b.v. de Scipio-app

Liturgie
morgendienst

Liturgie 1 oktober 9:30 Ds. Charlie Lodewijk

Voorzang: Opw. 167 – Samen in de naam Jezus
Votum en groet
Zingen: Ps. 108 : 1 en 2
Leefregel: 1 Kor. 13
Zingen: Ps. 25 : 2 en 6
Gebed
Kindermoment
Zingen: Van A tot Z
Lezen: Hand. 2:37-42; Hebr. 10 : 19-25
Zingen: Opw. 194 – U maakt ons een
Verkondiging: tekst Hebr. 10:24-25
Zingen: Mag ik jou tot zegen zijn – Sela
Gebed
Collecte
Zingen: Opw. 602 – Vrede van God
Zegen
Amenlied: Gez. 456:3

Liturgie 
middagdienst

Liturgie 1 oktober 16:30 Br. Sander Zielman

1. Mededelingen kerkenraad (door OvD)
2. Voorzang: Breng ons samen (Opwekking 797)
3. Votum en Groet
4. Zingen: Jezus ga ons voor (Gezang 442 vers 1, LvdK 1973)
5. Samen bidden: Onze Vader
6. Bijbellezingen:
-Genesis 1 vers 27-31
-Genesis 9 vers 1-2
7. Inleiding op de preek
8. Zingen: Samen in de naam van Jezus. Heel de wereld moet het weten (Opwekking 167)
9. Preek: Gods wereldwijde ontmoetingsplek.
10. Zingen: Psalm 67 vers 1 en 2 (LvdK 1973)
11. Dankgebed en voorbeden
12. Collecte
13. Zingen: Geloofsbelijdenis (Liedboek 2013, gezang 340b)
14. Zegen.

Voorgaande Diensten

Voorgaande Diensten (audio)

Kom ons bezoeken

Kom in contact