Dienst Meekijken of Meeluisteren

De video stream zal automatisch starten wanneer de kerkdienst begint. Om mee te luisteren zonder beeld, klik op de knop hieronder.

Gezamenlijke dienst in het Noorderlicht? Klik op de onderstaande knop op mee te kijken.

Noorderlicht Dienst Meekijken

Liturgie morgendienst

Liturgie zondagochtend 13 oktober 9:30 Ds. C.J. van Rhijn

Ps. 23: 1,2
Stilte
Votum
Groet
Ps. 23: 3

Leefregel: Ex. 20: 1-17
Gz. 446: 1,2,3,4,7

Gebed
Kinderlied: PVN 117 weer (couplet 2x/refrein 2x).
Lz. Ps. 23/Joh. 10: 1-21
Verkondiging
Sela, Mijn Herder.

Formulier HA
Gebed
Aangaanlied: Opw. 678 (2x)
Viering
Lz. Gn. 15: 7-18
Ps. 103: 1,3,5

Danken/Voorbede
Collecte

Ps. 89: 1,5,6

Liturgie middagdienst

Liturgie middagdienst 13 oktober 16:30 Ds. J.M. de Groot  

Voorzang: Opwekking 770
Votum en zegengroet
Zingen: Psalm 118:1,5
Avondmaal Formulier 4
Zingen Opwekking 428
Lezen Dankzegging 1 Form 4
Zingen Gezang 445:1,2
Gebed
Zingen Gezang 445:3
Schriftlezingen: Romeinen 8:18-23;31-39
Romeinen 14:7-9
Zingen: Gezang 87
Tekst: Zondag 1/Romeinen 8:31,32
Preek
Zingen: Opwekking 706
Gebed
Collecte
Geloofsbelijdenis lezen
Zingen Gezang 440:1,2,3,4
Zegen
3 x Amen

Voorgaande Diensten

Voorgaande Diensten (audio)

Kom ons bezoeken

Kom in contact