Loading...
Samen Geloven 2018-04-16T19:04:50+00:00

Verbinding

Wij maken deel uit van het kerkverband van Nederlands Gereformeerde kerken. Meer informatie over dit kerkverband vind u HIER. Verder zijn wij verbonden met de Missie Nederland. Klik hier voor meer informatie.

Onze kerk is sinds 2015 ook betrokken bij Het Diaconaal Platform.  Het Diaconaal Platform in de gemeente Oldebroek wil kerken, Burgerlijke gemeente en andere hulpverlenende organisaties verbinden, door vanuit het geloof samen te werken aan barmhartigheid, gerechtigheid en wederkerigheid en zo de Bijbelse opdracht zichtbaar te maken in een leefbare en rechtvaardige samenleving voor alle mensen in hun omgeving. Klik hier voor meer informatie.

Onze kerk is nauw verbonden met de Gereformeerd Vrijgemaakte kerk in Wezep. Zo gaan de predikanten in beide kerken voor en houden we elke zondagmiddag gezamenlijke kerkdiensten.

De Morgenster

Ons kerkgebouw staat aan de Zuiderzeestraatweg in Wezep en draagt de naam “De Morgenster”. De naam zegt niet in de eerste plaats iets over ons, maar wijst naar Jezus Christus.

Als gemeente willen we het oog op Hem gericht houden  en dat brengen we door deze naam tot uitdrukking. Het is een naam die wijst op het licht dat in de wereld is gekomen. In het Nieuwe Testament komt deze naam drie maal voor, namelijk in 2 Petrus 1 vers 19, in Openbaringen 2 vers 28 en in Openbaringen 22 vers 16.
We spreken de hoop uit dat die Morgenster steeds meer mag schijnen in onze levens, tot de dag aanbreekt dat wij Hem zullen zien en het licht in volle glorie doorbreekt.
Kom ons bezoeken