Op 8 zondagen zal het jaarthema centraal staan. In de laatste vier gaat één predikant voor in beide diensten.  Op 1 maart en 10 mei beginnen de diensten om 11:00 uur in de Morgenster.