Mijn lieve vrouw, onze fijne, belangstellende moeder, oma en overgrootoma Teunie Kragt overleed op 5 augustus 2022. Wij willen iedereen hartelijk danken voor alle liefde, alle aandacht, de kaarten, bloemen, de bezoekjes en uw aanwezigheid bij de afscheidsdienst. Ook in de periode van ziek zijn heeft zij (en hebben wij) ons erg gesterkt gevoeld door de vele belangstelling die getoond werd.  In het bijzonder willen wij broeder Zielman bedanken voor alles wat hij voor ons betekend heeft. Wij delen graag met u de woorden die wij samen zongen uit Psalm 121 Mijn hulp is van de Heere.

Johan Kragt, kinderen, Klein- en achterkleinkinderen