In de preken is er de afgelopen weken aandacht besteed aan de bezinning binnen de kerkenraad en de gemeente over hoe we gemeente van Christus willen zijn. Hierbij treft u een verslag aan van deze gedachtenvorming binnen de kerkenraad, zoals die in de laatste vergadering heeft plaatsgevonden.

Hoe zijn we gemeente van Christus