Kerkelijk bureau

Binnenkort start het kerkelijk seizoen weer. U heeft vernomen dat het kerkelijk bureau daarom ook weer geopend is. In een vorig contact heeft u ook kunnen lezen dat een 3-tal mannen inmiddels afscheid heeft genomen van de taken voor het kerkelijk bureau. We zijn blij dat we met Jansje van Blankers aanvulling hebben gevonden voor openen van het kerkelijk bureau. Maar we kunnen nog steeds hulp gebruiken!

Het kerkelijk bureau houdt zich met name bezig met de reservering van de zalen en de uitgifte van de collecte munten. Met name het reserveren van de zalen is erg belangrijk, zeker in corona tijd! We verzoeken daarom op tijd te reserveren. Het kerkelijk bureau is geopend op maandag en woensdag. Dan wordt ook de mail gelezen (op de andere dagen niet). Dus wil je een zaal reserveren, hou hier dan rekening mee!!

Even de gegevens op een rijtje:

Openingstijden

Maandag en woensdag ochtend van 8.30 uur – 10.00 uur in de kerk

Reserveren kan via kerkelijkbureau@ngkwezep.nl of via een belletje tijdens opening 038 376 48 04.

Reserveren van de zaal een week van tevoren, zodat ook de kosters op de hoogte zijn. Bij annuleren van een bijeenkomst ook graag de reservering van de zaal annuleren.

Leden kerkelijk bureau: Gerrit Kroeze, Henk Elzeman en Jansje van Blankers

Groet,

Commissie van Beheer