Hoe veilig is onze gemeente? Een gevoelige vraag. Want waar denk je dan aan? En wie is daarvoor verantwoordelijk? Over dat laatste willen we het kort hebben. Wij als vertrouwenspersonen zijn er om bij aan te kloppen als er iets fout gaat in de relaties binnen onze gemeente. En dan speciaal als er in seksuele zin iets scheef is waarbij iemand is betrokken die van de kerkenraad een speciale taak heeft gekregen (en dat zijn er een heleboel: predikanten, ouderlingen, diakenen, pastors, jeugdleiders, catecheten, kosters, organisten, kerkelijk werkers). Voor al die mensen is er natuurlijk evengoed een verantwoordelijkheid om bij te dragen aan een veilige gemeente.

Maar iedereen voelt wel dat je veiligheid niet kunt uitbesteden. Het is een aandachtspunt voor ons allemaal. En dat is best lastig. Want hoe of wanneer weet je of er ergens iets niet goed zit? Natuurlijk kan die stille jongen of dat luidruchtige meisje iets te verbergen hebben. Maar het is natuurlijk ongezond om ineens schichtig om ons heen te kijken, of iets wat we niet goed kunnen plaatsen meteen als verdacht te zien. Het is dus ‘gewoon’ nodig dat we werken aan gezonde verhoudingen, oprechte aandacht voor elkaar, en oog hebben voor kwetsbare momenten bij mede-gelovigen, jong en oud.

In ons eerste jaarverslag staat veel dat niet zo interessant is hier te vermelden. We hebben vooral veel tijd gestoken in het zoeken van contact met mensen (ook de collegas van de GKV) en commissies en in het bekendheid geven aan ons werk (flyers, posters, visitekaartjes). We spraken bij de start met de kerkenraad, in juni met de commissie voor jeugdwerk en in november met de kerkelijk jongeren- werker. Ons werk is dus nog in de beginfase. Er moet nog meer gebeuren aan bewustwording en een gezonde ‘inbedding’. Ook de discussie rond #metoo heeft laten zien dat er zich van alles kan afspelen waarmee mensen worstelen en rondlopen, maar zonder dan hulp te zoeken, en dan wordt het alleen maar erger.

En daarvoor zijn we vooral bedoeld: als mensen waarmee je in vertrouwen kunt praten over waar je mee zit, wat je overkomt. Daarbij werken wij als ivp-ers (interne vertrouwenspersonen) van de Morgenster samen met die van het Noorderlicht; je kunt dus bij elk van ons aankloppen. Als je dat liever wilt kun je ook contact zoeken met het Meldpunt van GKV-NGK-CGK-HHK. Vraag gerust, we zijn ervoor.

 

Marrie van den Beukel (038-3763109, of marrievdbeukel@gmail.com) GKV

Ton van Leijen (06-51741763, of avanleijen@lijbrandt.nl)  GKV

Mirjam Souman (06-83093760, of mirjam.souman@streetspace.nl) NGK

Henderieka Stam (06-51430423, of Henderiekastam@gmail.com) GKV

Frits van der Velde (06-20701481, of f.velde10@upcmail.nl) NGK

(Of het Meldpunt: info@meldpuntmisbruik.nl, 06-81080117)