Bijgevoegd de werkjes voor a.s. zondag:

Verhaal 2 mei

Verwerking 2 mei