I.v.m. de huidige lock-down is besloten dat wij als gemeente hier gehoor aan geven. U heeft al gemerkt
dat een aantal zaken zijn geannuleerd. Tot en met 19 januari a.s. zullen wij dan ook geen gemeenteleden in
de diensten ontvangen, m.u.v. een doop of rouwdienst.

Verder zal het kerkgebouw door de week ook gesloten zijn voor bezoekers en zijn/worden eventuele bijeenkomsten/vergaderingen
geannuleerd.

Fysieke pastorale bezoeken zullen alleen gebracht worden bij calamiteiten.
Dit alles in ieder geval tot en met 19 januari

We hopen dat we op andere manieren verbinding met elkaar blijven zoeken.