Nieuwe Bijbelvertaling 2021Raad spreekt over Bijbelvertaling NBV21 – Raad van Kerken in Nederland

Sinds enige tijd is de NBV vervangen door de NBV21.

De “oude” NBV wordt niet meer uitgegeven en daardoor zijn er oa. ook geen nieuwe (huwelijks)bijbels meer te koop.

De NBV21 vertaling wordt momenteel al regelmatig gebruikt bij de schriftlezing. Ook in het Noorderlicht gebruikt deze vertaling al regelmatig

Om deze redenen heeft de kerkenraad besloten om met ingang van 1-1-2023 “officieel” over te gaan naar de nieuwe NBV21 vertaling.

De nieuwe vertaling is online en op de smartphone gratis verkrijgbaar. Op de telefoon is de “mijn bijbel” app beschikbaar  (https://debijbel.nl/app) en online via de website  ”https://debijbel.nl”.

Wil je toch graag een papieren versie hebben is het misschien een mooi cadeau voor de komende tijd.

Namens de kerkenraad, Emile Mensink