Onder leiding van Bouwbedrijf Wielink wordt het dak van “Ons Gebouw” gerenoveerd. Om de kosten te drukken zoeken we vrijwilligers, die daarbij helpen.

Op 30 september en 1 oktober verwijderen we zelf de pannen.

Op 5, 6 en 7 oktober helpen we bij het verwijderen van de oude en aanbrengen van de nieuwe dakplaten.

Op 15, 18 en 19 oktober worden nieuwe dakpannen gelegd.

Als je daar één of meer dagen bij wilt helpen, heel graag.

Aanmelden bij Johan Boer (06 2993 5222)

Of Gerard de Hoop (06 2164 2327)