Het kabinet heeft op 12 maart 2020 maatregelen aangekondigd in de strijd tegen het Corona-virus. Deze maatregelen zijn gebaseerd op advies van het RIVM. Eén van die maatregelen is dat bijeenkomsten met meer dan 100 personen in heel Nederland worden afgelast.
De kerkenraad heeft eveneens op 12 maart 2020 besloten dat ook onze gemeente het RIVM in dezen volgt.
De kerkdiensten van aanstaande zondag tot en met 6 april zullen worden gehouden zonder dat de gemeente daarbij aanwezig is. Iedere week zal de situatie opnieuw worden beoordeeld. Vindt er een wijziging plaats in dit beleid, dan zullen wij u daarover tijdig informeren.

Onze kerkdiensten kunnen online worden gevolgd op www.ngk-wezep.nl en voor degenen die gebruik maken van kerktelefoon, via de kerktelefoon. U wordt van harte uitgenodigd om de kerkdiensten op deze manier te volgen.

Verder kunt u uw bijdrage voor de collecte over te maken op bankrekening van de Nederlands Gereformeerde Kerk Wezep, met bankrekeningnummer

NL92 RABO0 370 201 906

Graag maximaal 1 apparaat per adres inschakelen om de dienst te volgen. Het kan zijn dat een beperkt aantal wordt toegelaten. Bij geen verbinding eventueel op een later tijdstip terugkijken.